Keegan Soh 苏勇强

荣誉榜

2020
世界杰出名人榜

2019
全球华人公益金传奖

2018
StarProperty 年度专业房产中介
2017
马来西亚 100 大最具影响力年轻企业家奖
2017
Iproperty.com 年度最具远见导师奖

Keegan Soh 苏勇强访谈